Εκτύπωση
PDF

Επίσημα Βιβλία Φυσικής Αγωγής

Μέλη του Εργαστηρίου της Ψυχολογίας της Άσκησης & Ποιότητας Ζωής (Θεοδωράκης Ι., Παπαϊωάννου Α., Γούδας Μ., Διγγελίδης Ν., Χασάνδρα Μ.) καθώς και μέλη του ΤΕΦΑΑ ΠΘ (Τζιαμούρτας Α., Γεροδήμος Β., Δήμας Ι.)  έχουν συμμετάσχει στη συγγραφή:
Των επίσημων βιβλίων για τη  Φυσική Αγωγή από την Ε΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Γυμνασίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Βιβλία Εκπαιδευτικού – Βιβλία Μαθητή, 2003-2006).


Members of the Laboratory of Exercise Psychology and Quality of Life (Theodorakis, Y., Papaioannou, A., Goudas, M., Digelidis, N., Hasandra, M.) and other staff of the Department of Physical Education & Sport Science, University of Thessaly (Jamurtas, A., Gerodimos, B., Dimas, I.) have co-authored:
The official books of Pedagogical Institute for Physical Education from the 5th grade  to the 9th grade  (teacher - student books books, 2003-2006).


 Βιβλίο Μαθητή Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού
Student’s Book 5th & 6th grade


 DIG E-ST cover pupilDownload4


 Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε' & ΣΤ΄Δημοτικού
Physical Education Teacher’s Book 5th & 6th grade


 

DIG E-ST cover teacher
Download4

 


Βιβλίο Μαθητή Α΄, Β΄, Γ'  Γυμνασίου
Student’s Book 7, 8 & 9th grade


 


BIBLIO MATHITH GYM EXOF       

 Download4


Βιβλίο Εκπαιδευτικού Α' Γυμνασίου  
Physical Education Teacher’s Book 7th grade


  

 BIBLIO KATHIGITH A GYM EXOF    Download4


Βιβλίο Εκπαιδευτικού Β' Γυμνασίου
Physical Education Teacher’s Book 8th grade


 

BIBLIO KATHIGITH B GYM EXOF      Download4


Βιβλίο Εκπαιδευτικού Γ' Γυμνασίου
Physical Education Teacher’s Book 9th grade


 

BIBLIO KATHIGITH C GYM EXOF

Download4

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
 ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1η περίοδος αιτήσεων: 1/3-31/5
2η περίοδος αιτήσεων: 15/7-31/8


Πληροφορίες: τηλ. +30 2431 047019
msc@uth.gr
http://postgrad.pe.uth.gr/pse/index.php/el/


likeus