Εκτύπωση
PDF

Μέλη Εργαστηρίου

Papaioannou     theodorakis     goudas

   Παπαϊωάννου Αθανάσιος                Θεοδωράκης Γιάννης                Γούδας Μάριος             
            Καθηγητής                                Καθηγητής                                 Καθηγητής
  Διευθυντής Εργαστηρίου

hatzi     diggelidis      comoutos

Χατζηγεωργιάδης Αντώνης               Διγγελίδης Νικόλαος                    Κομούτος Νικόλαος                 
         Καθηγητής                               Αν. Καθηγητής                           Αν. Καθηγητής 


 

 filippou     krommydas      galanis

      Φιλίππου Νάντια                     Κρομμύδας Χαράλαμπος               Γαλάνης Ευάγγελος   
           Ε.ΔΙ.Π.                         Μεταδιδακτορικός Ερευνητής       Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

morres     syrbas       loules

       Μωρρές Ιωάννης                    Σύρμπας Ιωάννης                         Λουλές Γεώργιος
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής     Μεταδιδακτορικός Ερευνητής             Υποψήφιος Διδάκτορας
 


 

 

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
 ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1η περίοδος αιτήσεων: 1/3-31/5
2η περίοδος αιτήσεων: 15/7-31/8


Πληροφορίες: τηλ. +30 2431 047019
msc@uth.gr
http://postgrad.pe.uth.gr/pse/index.php/el/


likeus