Εκτύπωση
PDF

EGS Project

EGS

EGS (Employability of Graduates of Sport)

Το πρόγραμμα αφορά στην διαμόρφωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ αποφοίτων του αθλητισμού, εργοδοτών και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την καλύτερη τοποθέτηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα EGS