Εκτύπωση
PDF

Φυσική Αγωγή & Εργαστήριο

Ο ρόλος του Εργαστηρίου στην Μεταρρύθμιση της Φυσικής Αγωγής της χώρας.

Έως τις αρχές του 1990 το πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το υλικό που υπήρχε στη διάθεση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, αποτελούνταν από δύο μόνο οδηγούς. Το "Αναλυτικό Πρόγραμμα και Οδηγίες για τη Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου" και το "Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου και Λυκείου". Τα τελευταία όμως 15 χρόνια οι Ελληνικές κυβερνήσεις και το Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουν αναλάβει μια σειρά μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ανανέωση του υλικού αυτού στην  Εκπαίδευση και κατ’ επέκταση και στη Φυσική Αγωγή.

Ερευνητές, μέλη του Εργαστηρίου μας, κατέχουν έναν εξέχοντα ρόλο σε όλες αυτές τις αλλαγές της  Φυσικής Αγωγής στην Ελλάδα. Έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξη των νέων βιβλίων, των προγραμμάτων σπουδών Φυσικής Αγωγής καθώς και των οδηγών για εκπαιδευτικούς που μεταμόρφωσαν την Ελληνική Φυσική Αγωγή. Οι ερευνητές μας συμμετείχαν στο συντονισμό και στη συγγραφή των  βιβλίων από Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αυτού υλικού είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας  μας στην έρευνα και τη διδασκαλία που βασίζεται στα αποτελέσματα των ερευνών μας  που παρουσιάζονται εκτενώς στην ιστοσελίδα αυτή.

Βασισμένοι στην έρευνά τους, οι Παπαιωάννου, Θεοδωράκης και Γούδας, δημοσίευσαν το πρώτο τους βιβλίο στην Ελλάδα με τίτλο «Για μια καλύτερη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής» (1999), που επανεκδόθηκε το 2003 με τον τίτλο «Για μια καλύτερη Φυσική Αγωγή» (εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη  http://www.xristodoulidi.gr/pics/pdf/006-0011.pdf ). Ο κύριος άξονας του βιβλίου είναι η φιλοσοφία και η πρακτική μέσω της οποίας προωθείται η μάθηση, η παρακίνηση προς την φυσική δραστηριότητα και μια κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, μέσα στα πλαίσια ενός παιδαγωγικού κλίματος.

Από το 2003 μέχρι το 2006, βασισμένοι σε επιτυχημένες παρεμβάσεις στην Ελληνική Φυσική Αγωγή (πχ Διγγελίδης, Παπαϊωάννου, Χριστοδουλίδης, & Λαπαρίδης, 2003; Γούδας, Δερμιτζάκη, Λεοντάρη, & Danish, 2006)οι ερευνητές του εργαστηρίου μας, Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας και Διγγελίδης ήταν μεταξύ των πρώτων συγγραφέων των έξι επίσημων βιβλίων του παιδαγωγικού ινστιτούτου για τη Φυσική Αγωγή στην Ελλάδα για τις τάξεις από Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου. Τα βιβλία αυτά αναπτύχθηκαν μετά από σχετική προκήρυξη του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αποτέλεσαν την πρώτη σημαντική προσπάθεια αλλαγής του παιδαγωγικού συστήματος από ένα κυρίως δασκαλοκεντρικό σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο ώστε να εισάγουν την διεπιστημονική θεωρία στη Φυσική Αγωγή και να προωθήσουν την γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και της υγείας, μέσω της Φυσικής Αγωγής στην εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και άλλα μέλη του εργαστηρίου ανέπτυξαν προγράμματα και βιβλία εθνικής εμβέλειας με το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία» (2000-2006) και το πρόγραμμα για την ισότητα με τον τίτλο «Καλλιπάτειρα» (2006-2008). Οι ερευνητές αυτοί εκπαίδευσαν πάνω από 1000 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην Ελλάδα με το υλικό που προέκυψε από τα προγράμματα αυτά.

Το 2011, οι Παπαϊωάννου, Διγγελίδης και οι συνεργάτες τους, ανέπτυξαν τους νέους Οδηγούς για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η καινοτομία των οδηγών  αυτών έγκειται στην έμφαση που δίδεται στην μύηση του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής στην ανάπτυξη των κατάλληλων προγραμμάτων για τα καθημερινά μαθήματα στο σχολείο τους.

Το 2014, ο Παπαιωάννου και οι συνεργάτες του, ανέπτυξαν τη Φιλοσοφία του Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο, και ο Διγγελίδης με μέλη του εργαστηρίου, ανέπτυξαν τον Nέο Oδηγό Σπουδών Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο, καθώς και τους Οδηγούς των Εκπαιδευτικών. Το υλικό αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη μεταρρύθμιση της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

Στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής, ο Θεοδωράκης και οι συνεργάτες του, έχουν αναπτύξει ένα πλούσιο υλικό Αγωγής Υγείας, που αναφέρεται στην αγωγή του καπνίσματος προωθώντας την φυσική δραστηριότητα στο σχολείο. Το υλικό αυτό χαίρει εφαρμογής από πολλά σχολεία στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση δεν θα μπορούσαν να συμβούν χωρίς την συμμετοχή εμπνευσμένων και υψηλά παρακινημένων εκπαιδευτικών. Η πιο πρόσφατη έρευνά μας, εστιάζεται στην παρακίνηση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή των νέων αυτών προγραμμάτων σπουδών (Γοροζίδης & Παπαιωάννου, 2011), συμμετέχοντας στην εκπαίδευσή τους (π.χ. Γοροζίδης & Παπαϊωάννου, 2014 ). Εκτός από την προετοιμασία των προπτυχιακών μας φοιτητών, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στην εκπαίδευση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η Φυσική Αγωγή στην Ελλάδα προωθώντας τη φυσική δραστηριότητα, την υγεία και την κοινωνική αρμονία μέσω της Φυσικής Αγωγής.