Εκτύπωση
PDF

Στάσεις, Αντιλήψεις, Συμπεριφορές

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Καθηγητής

Κατεβάστε όλο το έργο πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

"Στάσεις-Αντιλήψεις-Συμπεριφορές: 1) Στο μάθημα φυσικής αγωγής, 2)στους χώρους άσκησης,3)ως προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ατόμων που διαφέρουν ως προς το φύλλο, την ηλικία, κοινωνική τάξη, θρησκεία και βαθμό κινητικής δυσκολίας-ατέλειας" 

K2 01

Papaioannou, A., Bebetsos, E., Theodorakis, Y., Christodoulidis, T., Kouli, O. (2006). Causal relationships of sport and exercise involvement with goal orientations, perceived competence and intrinsic motivation in physical education: A longitudinal study.Journal of Sports Sciences, 24, 367-382.

Marsh, H.W., Papaioannou, A., Martin, A., & Theodorakis, Y. (2006). Motivational Constructs in Greek Physical Education Classes: Gender and Age Effects in a Nationally Representative Longitudinal Sample. International Journal of Sport & Exercise Psychology, 4, 121-148.

Theodorakis, Y., Papaioannou, A., Hatzigeorgiadis, A., & Papadimitriou, E. (2005).  Patterns of health-related behaviours among Hellenic students.  Hellenic Journal of Psychology, 225-242.

Papaioannou, A., Marsh, H., & Theodorakis, Y. (2004).  A multilevel approach to motivational climate in physical education and sport settings: An individual or group level construct? Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, 90-118. 

Papaioannou, A., Karastogiannidou, C., & Theodorakis, Y. (2004).  Sport involvement, sport violence and health behaviours of Greek adolescents. European Journal of Public Health. 14, 168-172.

Theodorakis, Y., Papaioannou, A., & Karastogianidou, K. (2004).  Relations between family structure and students' health-related attitudes and behaviors. Psychological Reports, 95, 851-858.   

Theodorakis, Y., Natsis, P., Papaioannou, A., Goudas, M. (2003).  Greek students' attitudes toward physical activity and health-related behavior.  Psychological Reports, 92: 275-83.

Digelidis, N.,Papaioannou, A., Christodoulidis, T., & Laparidis, K. (2003).  A one-year intervention in 7th grade physical education classes aiming to change motivational climate and attitudes towards exercise.  Psychology of Sport & Exercise, 3, 195-210.

Theodorakis, Y., Natsis, P.,Papaioannou, A. (2002). Correlation between exercise and other health related behaviors in Greek students.  International Journal of Physical Education, 39, 30-34.

Christodoulidis, T., Papaioannou, A., Digelidis, N. (2001).  Motivational climate and attitudes towards exercise in Greek senior high school: A year-long intervention.  European Journal of Sport Science, 1, 1-12.