Εκτύπωση
PDF

Book Chapters

 Chapters (in English)

 0033  

Routledge Companion of Sport and Exercise Psychology  (2014)
 
Editors:  Athanasios G. Papaioannou, Dieter Hackfort
Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Latinjak, A., Theodorakis, Y. Self Talk.
Duda, J.,Papaioannou, A., Apleton, P., Quested, E., Krommidas C. Creating adaptive motivational climates in sport and physical education.
Morres, I., Stathi, A., Martinsen, E., Sorensen, M. Physical exercise and major depressive disorder in adult patients.
 
0034

0032

 Papaioannou, A. G., Zourbanos, N., Krommydas, H., & Ampatzoglou, G. (2012). The place of achievement goals in the social context of sport: A critique of the trichotomous and 2x2 models. In G. Roberts & D. Treasure (Eds.), Advances in motivation in sport and exercise (3rd Ed, pp. 59-90). Champaign, IL: Human Kinetics.  

0031

Theodorakis, Y., Hatzigeorgiadis, A., & Zourbanos, N. (2012). Cognitions: Self-talk and Performance. In S. Murphy: Oxford Handbook of Sport and Performance Psychology. Part Two: Individual Psychological Processes in Performance, (pp. 191-212). New York. Oxford University Press.  

0029

Becoming a Sport, Exercise, and Performance Psychology Professional. A Global Perspective.
Editors: J. Gualberto Cremades, Lauren S. Tashman  
Papaioannou, G. A., Hatzigeorgiadis, A., & Chroni, A. Diffusion of International and European Knowledge and Standards on the Training of Sport and Exercise Psychology Professionals: The Case of Greece.

0030

Values in Youth Sport and Physical Education
Lee, M.J., Whitehead, J., Ntoumanis, N., & Hatzigeorgiadis, A. How do values influence attitudes and achievement goals? Relationships among values, achievement orientations, and attitudes in youth sport

chapter1alt

Θεοδωράκης, Γ., Ζουρμπάνος, N., Χατζηγεωργιάδης, A., & Δημητρακόπoυλος, Σ. (2013). Άσκηση και κατάθλιψη. Β. Γεροδήμος επιμέλεια, Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων (σσ. 364-390). [Theodorakis, Y., Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., & Dimitrakopoulos, S. (2014). Exercise and depression. In V. Gerodimos (Ed.), Exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases, (pp. 364-390)]

The psychology of effective coaching

Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., Kolovelonis A., Latinjak, T. A., & Theodorakis, Y. (2015). The use of self-talk in the organization of a lesson in sport, physical education and exercise settings. In P. Davis: The Psychology of Effective Coaching and Management (pp. 3 

 

Chapters (in Greek)

ANALEKTA

Ζουρμπάνος, Ν., Χατζηγεωργιάδης, Α., Θεοδωράκης, Γ. (2011). Αυτο-ομιλία και αθλητισμός. Επιστημονική επιμέλεια, Μ. Ζουμπουλάκης: Επιστημονικά ανάλεκτα επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σελ. 363- 395). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. [Self-talk in sport] 

TEACHERS BOOK COVER crop 001 
Θεοδωράκης Γ., (2008). Επιθετικότητα- Βία στον Αθλητισμό. Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσιοι (σελ. 116-119). Το πρόγραμμα Καλλιπάτειρα, ΥΠΕΠΘ.

 

APOKATASTASH

Θεοδωράκης, Γ., Ζουρμπάνος, N., Χατζηγεωργιάδης, A., Δημητρακόπoυλος, Σ., & Κρομμύδας, Χ. (2013). Άσκηση, στρες και άγχος. Β. Γεροδήμος επιμέλεια, Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων (σσ. 344-363).[Theodorakis, Y., Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., Dimitrakopoulos, S., & Krommydas, Ch. (2014).  Exercise, stress and anxiety. In V. Gerodimos (Ed.), Exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases, (pp. 344-363)]

Θεοδωράκης, Γ., Ζουρμπάνος, N., Χατζηγεωργιάδης, A., Δημητρακόπoυλος, Σ. (2013). Άσκηση και Κατάθληψη. Β. Γεροδήμος επιμέλεια, Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων (σσ. 344-363).[Theodorakis, Y., Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., Dimitrakopoulos, S., & Krommydas, Ch. (2014).  Exercise, stress and anxiety. In V. Gerodimos (Ed.), Exercise as an intervention strategy for prevention and rehabilitation of chronic diseases, (pp. 344-363)]  

Odigos ylopoiisis PAGO 001

Κοκαρίδας, Δ., Μαγγουρίτσα, Γ., & Θεοδωράκης, Γ. (2014). Προγράμματα «Άθληση για Όλους» για ειδικούς πληθυσμούς. Στο βιβλίο «Οδηγός Υλοποίησης Προγραμμάτων Άθληση για όλους Π.Α.γ.Ο.» (Επιμέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος), σελ. 59 – 99.