Εκτύπωση
PDF

EXHealth Group

The focus of the Exercise Health Laboratory (ExHealth LAB) is the study of the mechanisms and effects of exercise and sport on smoking cessation, alcohol cessation and psychological health and well-being by using experimental, cross-sectional and longitudinal designs using different types of exercise and sports in laboratory and field. 

Μέλη Ομάδας:

theodorakisphoto  Γιάννης Θεοδωράκης, Καθηγητής

 papaioannouphoto    Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής

   zisiphoto  Βασιλική Ζήση, Επίκουρη Καθηγήτρια

     zourbanosphoto                   Νίκος Ζουρμπάνος, Επίκουρος Καθηγητής

 kokaridasphoto             Δημήτρης Κοκαρίδας, Λέκτορας

 
Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Magouritsa, G., Kokaridas, D., Theodorakis, Y., Patsiaouras, A., Mouzas, O.,Dimitrakopoulos, S., & Digelidis, N. (2014). The efect of a physical activity program on improving mod profile of patients with schizophrenia. International Journal of Sport and Exercise Psychology, http:/dx.doi.org/10.1080/1612197X.2014.898968

Hasandra, M., Zourbanos, N., Kofou, G., Gourgoulianis, K., Theodorakis, Y. (2013).Proces and outcome evaluation of the “No more smoking! It’s time for physical activity” program. Journal of Sport and Health Science, 2, 242-248.

Hasandra, M., Kofou, G., Zourbanos, N., Gratsani, S., Zisi, V., & Theodorakis, Y. (2012). Initial evaluation of a smoking cesation program incorporating physical activity promotion to Greek adults in anti-smoking clinics. Evaluation & the Health Profesions, 35(3) 323-30.

Hasandra, M., Vlachopoulos, S., Kosmidou, E., Hatzigeorgiadis, A., Goudas, M., & Theodorakis, Y. (2011). Determinants of Intention to Smoke in a Sample of Greek Youth:The Role of School Grade Level and Parental Influences. Psychology and Health, 26(9),1241-1258. 

Dimitriou, E., Goudas, M. & Theodorakis, Y. (2010). The efects of a tobaco smoking prevention programme for secondary schol students. European Journal of Physical & Health Education, 4, 73-80

Kosmidou E., Theodorakis, Y. & Chroni, A. (2008). Smoking Atitudes among Adolescents: Efect of Mesages Varying on Argument Quality and Source’s Expertise.”Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences, 2,83-95.

Κosmidou, Ε. & Τheodorakis, Υ (2007). Examining diferences in smoking atitudes betwen adolescents and young adults. Psychological Reports, 101, 475-481.

Theodorakis, Y., Papaioanou, A., Chatzigeorgiadis, A., & Papadimitriou, E. (2005). Paterns of health-related behaviors among Helenic students. Helenic Journal of Psychology, 2, 25-242.

Papaioanou, A., Karastogianidou, C., & Theodorakis, Y. (2004). Sport involvement, sport violence and health-related behaviours in adolescence. European Journal of Public Health, 14, 168-172.

Theodorakis Y, Natsis P., Papaioanou A. & Goudas M. (2002). Corelation betwenexercise and other health related behaviors in Grek Students. International Journal of
Physical Education, XXXIX, 30-34.

Theodorakis, Y., Beneca, A., Goudas, M., Antoniou, P., & Maliou, P. (1998). The efect ofself-talk on injury rehabiltation. European Yearbok of Sport Psychology 2, 124-135.

Theodorakis, Y. Beneca, A., Maliou, P., & Goudas, M. (1997). Examining psychological factors during injury rehabiltation: Journal of Sport Rehabiltation, 6, 35-363.

 Michalopoulou, M., Zisi, V., Stani, S., Kiriazi, C., & Kioumourtzoglou, E. (2011). Physical activity of Greek older adults aged 65 and over. Exercise and Quality of Life, 3(2), 19-30. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1821-34801102019M&lang=en

Michalopoulou, M., Zisi, V., Aggeloussis, N., Makavelou, P., & Tsatsakos, G. (2010). Pedometer determined physical activity of older adults in Greece. Age and sex effects. International Journal of Health Science, 3, 349-353.

Zisi, V., Theodorakis, Y., Skondras, G., & Natsis, P. (2006). The relation of balance performance with physical activity in elderly fallers and non-fallers. Studies in Physical Culture and Tourism, 13, 111-114.

Kyriazi, Ch., Michalopoulou, M., Zisi, V., Theodorakis, I. & Kioumourtzoglou, E. (2006). Relation Between Self- Administrered and Objective measures of physical function in Greek Older Adults. Studies in Physical Culture and Tourism, 13, 57- 61.

Michalopoulos, M., Zisi, V., Malliou, P. & Kioumourtzoglou, E. (2004). Habitual activity & motor function in a rurban Greek elderly population. Journal of Human Movement Studies, 46, 519-530.