Εκτύπωση
PDF

LIFE Group

Η ομάδα αναπτύσσει εφαρμόζει και αξιολογεί Προγράμματα Εκμάθησης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills) καθώς και Προγράμματα Εκμάθησης Δεξιοτήτων Αυτό-ρύθμισης της μάθησης κινητικών δεξιοτήτων στον παιδικό αθλητισμό και στη φυσική αγωγή.


goudasphoto copy            a papaio 3             Kolovelonis

Μάριος Γούδας,                       Παπαϊωάννου Αθανάσιος            Κολοβελώνης Αθανάσιος
Καθηγητής                                    Καθηγητής                                     Επιστημονικός Συνεργάτης 


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις


Κολοβελώνης, Α., & Γούδας, Μ. (2014). Ένα μοντέλο διδασκαλίας δεξιοτήτων στη φυσική αγωγή με βάση την κοινωνική γνωστική προσέγγιση αυτο-ρύθμισης της μάθησης.  Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 12, 26-39.

Goudas, M., Kolovelonis, A., & Dermitzaki, I. (2013). Implementation of self-regulation interventions in physical education and sports contexts. In Bembenutty, H., Cleary, T., & Kitsantas, A. (Eds.), Applications of self-regulated learning across diverse disciplines: A tribute to Barry J. Zimmerman (ππ. 383 – 416). Greenwich, CT: Information Age.

Kolovelonis, A., & Goudas, M. (2013). The development of self-regulated learning of motor and sport skills in physical education: A review.Hellenic Journal of Psychology, 10, 193-210.

Kolovelonis, A., Goudas, M., Dermitzaki, I., & Kitsantas, A. (2013). Self-regulated learning and performance calibration among elementary physical education students. European Journal of Psychology of Education, 28, 685-701.doi:10.1007/s10212-012-0135-4

Kolovelonis, A., & Goudas, M. (2012).Students’ recording accuracy in the reciprocal and the self-check teaching styles in physical education. Educational Research and Evaluation, 18, 733-747. doi:10.1080/13803611.2012.724938

Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2012). The Effects of Self-Talk and Goal Setting on Self-Regulation of Learning a New Motor Skill in Physical Education. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 10, 1-15.

Kolovelonis, A., Goudas, M., Hassandra, M., & Dermitzaki, I. (2012). Self-regulated learning in physical education: Examining the effects of emulative and self-control practice. Psychology of Sport and Exercise, 13, 383-389.doi:10.1016/j.psychsport.2012.01.005

Kolovelonis, A., Goudas, M., & Gerodimos, V. (2011).The effects of the reciprocal and the self-check styles on pupils’ performance in primary physical education.European Physical Education Review, 17, 35-50.doi: 10.1177/1356336X11402265

Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2011).The effect of different goals and self-recording on self-regulation of learning a motor skill in a physical education setting. Learning and Instruction, 21, 355-364. doi:10.1016/j.learninstruc.2010.04.001

Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2011). The effects of instructional and motivational self-talk on students’ motor task performance in physical education. Psychology of Sport and Exercise, 12, 153-158. doi:10.1016/j.psychsport.2010.09.002

Goudas, M. (2010). Prologue: A review of life skills teaching in sport and physical education. Hellenic Journal of Psychology, 7, 241-258.

Goudas, M., & Giannoudis, G. (2010). A qualitative evaluation of a life-skills program in a physical education context. Hellenic Journal of Psychology, 7, 315-334

Kolovelonis, A., Goudas, M., & Dermitzaki, I. (2010). Self-regulated learning of a motor skill through emulation and self-control levels in a physical education setting. Journal of Applied Sport Psychology, 22, 198-212.doi:10.1080/10413201003664681

Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Δημητρίου, Ε. & Χασάνδρα, Μ. (2010). Ποιοτική αξιολόγηση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στη φυσική αγωγή.  Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 8, 107-118.

Goudas, M., & Magotsiou, E. (2009). The effects of a cooperative physical education program on students’ social skills. Journal of Applied Sport Psychology, 21, 356-364.

Goudas, M., & Giannoudis, G. (2008). A team-sports-based life-skills program in a physical education context. Learning and Instruction, 18, 528-536.

Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Δημητρίου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2006). Η επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στον αυτοκαθορισμό των μαθητών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4, 379-389.

Goudas, M., Dermitzaki, I., Leondari, A., & Danish, S. J. (2006). The effectiveness of teaching a life skills program in a physical education context. European Journal of Psychology of Education, 21, 429-438.

Goudas, M., Biddle, S., & Fox, K. (1994). Perceived locus of causality, goal orientations, and perceived competence in school physical education classes. British Journal of Educational psychology, 64, 453-463.