Εκτύπωση
PDF

Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα

TEACHERS BOOK COVER crop 001


The “Kallipateira” project: From sport to everyday life. All equal, all different


Scientific Coordinator: Ioannis Theodorakis, Professor, Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly

Named after Kallipateira, the first woman to attend the Ancient Olympic Games, the nationwide project was developed on the basis of the Olympic ideals and considering Sport and Physical Education as an ideal vehicle for promoting social inclusion and equality.

The project involved producing educational materials and training two thousand (2000) physical educators on 5 thematic areas: a) Human Rights, b) Cultural Diversity, c) Racism and Xenophobia, d) Gender Equality and e) Social Inequalities and Social Discrimination. An innovative approach through Physical Education and Sports for the promotion of a healthy, open and tolerant society was developed.

The educational material of the project “Kallipateira” constitutes supportive material both for Physical Educators and Students. Innovative sport activities are included aiming at raising awareness for the thematic areas by involving students’ throughout the learning process and encouraging initiation and team work.

The educational material consists of:

  • Teacher’s Book,
  • Activities Book for students (6-9 years old), 1st, 2nd, 3rd
  • Activities Book for students (10-12 years old), 4th, 5th, 6th grade
  • Activities Book for students (13-15 years old),  7th, 8th, 9th grade
  • Board Game.

For more information please mail Professor Yiannis Theodorakis ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) or Marios Goudas ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )


Καλλιπάτειρα: Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι.


 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Θεοδωράκης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΠΘ

Το Έργο «Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» αναπτύσσεται με βάση τις αρχές του αθλητισμού και των ολυμπιακών ιδεωδών και δίνει έμφαση στην καλλιέργεια των ιδανικών της ισότητας στη σχολική κοινότητα βάσει μιας εντοπισμένης ανάγκης ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών και εκπαιδευτικών σε προγράμματα προώθησης τέτοιων θεμάτων. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της ισότιμης συμμετοχής και εκπροσώπησης των δύο φύλων στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.

 Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος «Καλλιπάτειρα» αποτελεί υλικό υποστηρικτικό του έργου των καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) και των μαθητών και μαθητριών, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των δράσεων και των θεματικών ενοτήτων που πραγματεύεται.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από:

α. βιβλίο για τον εκπαιδευτικό,

β. τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές και μαθήτριες (6-9 ετών), Α΄, Β΄, Γ΄ δημοτικού

γ. τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές και μαθήτριες (10-12 ετών), Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ δημοτικού

δ. τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές και μαθήτριες 13-15 ετών, Α΄, Β΄, Γ΄γυμνασίου

ε. επιτραπέζιο παιχνίδι.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στο εκπαιδευτικό υλικό πραγματεύονται θέματα σχετικά με α) τα ανθρώπινα δικαιώματα, β) την πολυπολιτισμικότητα, γ) τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, δ) την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία και ε) τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόθεση των συγγραφέων ήταν να διευκολύνουν, κατά το δυνατόν, την μύηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και μαθητριών στην ενθάρρυνση δράσεων ενίσχυσης μιας υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας με καινοτόμα προσέγγιση μέσα από την Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος οι παραπάνω θεματικές ενότητες υλοποιούνται με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις οι οποίες εμπλέκουν ενεργά τον μαθητή/τρια στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης και προάγουν την αυτενέργεια και την ομαδική εργασία. Οι στόχοι αυτοί έχουν υψηλή θέση στις παιδαγωγικές προτεραιότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας, δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες συνέχισης της σχετικής παρέμβασης, με το ίδιο ή προσαρμοσμένο περιεχόμενο, και μετά το πέρας αυτής.

Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα και να εκτυπώσετε το παρακάτω υλικό για εφαρμογή στις τάξεις σας.
You may download for free and print this material.

Βιβλίο του Εκπαιδευτικού                               Τετράδιο Δραστηριοτήτων

                                                                         (Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού)

Teacher’s book                                                            Activities’ book  (1st, 2nd, 3rd grade)

 

TEACHERS BOOK COVER crop 001              PUPILS BOOK 6 9 COVER crop 001 

(πατήστε στο εξώφυλλο για να τα κατεβάσετε)

 

Τετράδιο Δραστηριοτήτων                                     Τετράδιο Δραστηριοτήτων

(Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού)                                           (Α', Β΄, Γ΄ Γυμνασίου)

Activities Book

1Tetradio Drastiriotiton D E ST 001             PUPILS COVER 001 

(πατήστε στο εξώφυλλο για να τα κατεβάσετε)

Για το εκπαιδευτικό παιχνίδι, κατεβάστε τα παρακάτω:

1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12

Κεφάλαιο: Επιθετικότητα - Βία στον αθλητισμό 
(κατεβάστε το κεφάλαιο πατώντας στον τίτλο)

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί αναπαραγωγή από σχετικό κεφάλαιο του συγγραφέα από το βιβλίο:
Θεοδωράκης, Γ., κα. (2008). Το πρόγραμμα Καλλιπάτειρα. Από τα σπορ στη ζωή. Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσιοι.